Učíme se, to důležité…

Datum

Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. 
Robert Fulghum

K této myšlence se i my hlásíme. Co chceme, aby děti, až opustí naší školku a vydají se cestou do školy uměly? Ty základní dovednosti najdete zde, ale je toho daleko víc!

Jak jde čas, přibývají další dovednosti, znalosti a rozvíjí se postoje dětí, díky ctnostem, se kterými pracujeme. Velkou oporou jsou nám rodiče, kteří tyto prvky zařazují také do svého rodinného života.

Batoh a co má být v něm

Zabalit si svůj batůžek tak, abych tam měl vše, co potřebuji na procházku.

Tvořím a uklízím po sobě

Učíme děti, že vše, co dělají má tři kroky. První je příprava prostoru, ve kterém budeme pracovat, druhým krokem je tvoření nebo daná činnost a po něm přichází třetí velmi důležitý krok, kterým je úklid prostoru, pomůcek a díla.

Umím se převléct a uklidit si oblečení

Dalším krokem k samostatnosti je převlékání a starost o vlastní oblečení.

Špinavé ruce si umyji

Všechny děti si už samozřejmě umí umýt ruce, ale někdy na to prostě ve víru události zapomínají. A tak jim stále připomínáme, že to je důležité hlavně před jídlem nebo kdykoliv jindy, když máme ruce zrovna špinavé.

Povídám si a dívám se přitom na tebe

Stále se učíme, že když si s někým povídáme, posloucháme ho nebo mu něco podáváme, tak se na něj také díváme. Aby ten druhý věděl, že obracíme svou pozornost právě k němu. 

Respekt a vnitřní klid u stolu, pohádky a příběhu

Učíme se vnitřnímu klidu a respektu vůči ostatním, které jsou důležité při různých činnostech, například při jídle či odpočinku.

Poprosím tě a poděkuji ti

Děti velmi dobře dokážou říct, co potřebují nebo chtějí, a my považujeme za důležité, aby se společně s těmito přáními a jejich splněním naučili vyjadřovat i respekt k druhým lidem tím, že je spojí se slovy „prosím“ a „děkuji“.

Jak půjde čas, přibudou nám další dovednosti a my věříme, že postupně se nám s dětmi podaří vystoupat na pomyslnou horu samostatnosti. Děkujeme, že nás i děti v tomto snažení podpoříte.

 

Více
aktualit