Pedagogický přístup

Lesní klub V Údolí nabízí alternativu k tradičnímu předškolnímu vzdělávání. Přínos lesního klubu je v celoročním každodenním pobytu v přírodě. Příroda probouzí aktivitu a fantazii, pár větví v lese jednou představují lochnessku, mapu k pokladu a jindy i zázemí k dětskému divadlu. Dalším přínosem je přítomnost dvou dospělých na menší počet dětí – máme tak možnost se dětem věnovat indivuiduálně a umožnit vytvoření vícero menších skupinek dle potřeb a zájmů dětí. Navazujeme na programové pojetí Asociace lesních mateřských školek, která nám také poskytuje legislativní a odborné podklady. Pedagogický plán a jednotlivé programy navazují na roční období a jsou tvořeny tak, aby děti vedly k přirozenému a uctivému mezilidskému vztahu a vztahu mezi člověkem a přírodou. Poměr připravených aktivit udržujeme v rovnováze s iniciativou, která vznikne z vnitřní potřeby dítěte (volná hra). Zásadní většina prožitkového učení probíhá v přírodě, občas k nám zavítají odborníci na nejrůznější okruhy (představení netopýrů, odborné chytání drobného ptactva do sítě, a jiné) a také jezdíme s dětmi za kulturou do divadla. 

Sedm principů výchovy je doplněno o 7 ctností a 7 prostředků, se kterými v LK pracujeme.

Principy:

Ctnosti, které u dětí rozvíjíme:

Pracujeme se zážitky, které děti během dne prožijí. Tak pomáháme dětem uvědomit si vlastní kvality a vědomě pracovat na těch slabších. Učíme děti respektu k různosti druhých a oceňování jejich předností. Vedeme je k samostatnosti a vyšší zodpovědnosti. 

Rozvoj ctností nám pomáhá nastavovat přirozená pravidla lidskosti v dětské skupině a vést děti k osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost.

 • Všímavost
 • Odvahu
 • Trpělivost
 • Čestnost
 • Přáteskost
 • Štědrost
 • Laskavost
 • Samostatnost
 • 9.00 Příjezd dětí
 • 9.15 Ranní kruh – pozdravení se, zpívání, povídání
 • 9.30 Společná výprava na jedno z našich míst: bunkr (lesní přístřešek); balíky; houbové údolí; palouček; horní louka...
 • 12.00 Zahájení návratu
 • 12.30 Obědová písnička
 • 12.35 Oběd. Po obědě společné mytí nádobí a úklid stolů
 • 13.00 Klidový program – pohádky, tvůrčí činnost (malé děti spánek)
 • 14.00 Venkovní program na zahradě nebo v blízkém okolí – volná hra dětí, hry, povídání, tvoření nebo vyrábění
 • 15.30 Závěrečný kruh – vzpomínání na to, co jsme ten den zažili, zvědomování toho, co se děti naučily, co se jim povedlo, jakou ctnost projevily, zpívání a rozloučení
 • 15.45 Odpolední svačina
 • 16.00 - 16.30 Vyzvedávání dětí