Vše o placení

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU:

2901728428/2010

Školka provozuje elektronický docházkový systém, který umožňuje omlouvání dětí a vybírání náhrad. Při plné kapacitě školky nelze náhradu docházky garantovat. Peníze za nevychozenou docházku vracet nelze. Místo je dítěti přihlášením a platbou rezervováno. Náklady na provoz a platy pedagogů jsou fixní. V případě celotýdenní docházky, kdy není možné náhrady vybírat, je tato skutečnost zohledněna už v ceně školkovného, které je poměrově nejvýhodnější.

Místo je pro nové dítě definitivně rezervováno po složení zálohy ve výši školkovného dle zvoleného tarifu a po uhrazení vratné kauce ve stejné výši. Zálohu a kauci je třeba uhradit do 30. června předchozícho školního roku. Při neuhrazení zálohy a kauce ani po výzvě, bude místo přepuštěno dalšímu zájemci. Záloha je nevratná. Při řádném nástupu k docházce slouží záloha jako školkovné na měsíc září daného školního roku, při nenastoupení k docházce k dohodnutému datu záloha propadá. Kauce je vratná ke konci školního roku – lze z ní uhradit školkovné na měsíc červen daného školního roku. Pokud dítě ukončí docházku dříve (mimo první zkušební měsíc) částka propadá.

Na přijetí dítěte do LK V Údolí není nárok a proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se nelze odvolat. Rodiče budou informováni o přijetí či nepřijetí nejpozději do 10. června v roce nástupu do školky.

Školkovné je hrazeno výhradně převodem na účet s popisem jména dítěte po podepsání smlouvy.

Měsíční školkovné na rok 2022 / 2023. V ceně není zahrnuto jídlo.

Celý den

2 dny

2800,- Kč

3 dny

3600,- Kč

4 dny

4400,- Kč

V současné době máme otevřeno pondělí – středa. Čtvrtky se budou otvírat při větším poštu přihlášených dětí.

 

Dopoledne

2 dny

1800,- Kč

3 dny

2700,- Kč

4 dny

3800,- Kč

pro 2. sourozence: 15% sleva,
pro 3. sourozence: 30% sleva